Poems by Juljana Mehmeti / Translated into English by Arben Hoti

Poems by Juljana Mehmeti

 

White wings

The dusk hands are extended
to the soul during the deep night
dressed with nightmare 
covered with misery
undressed to the life
reflection of long awaiting
upraised
and hanging to the twilight frames.

The pale reflex slowly touches my shadows..
wrapped with arms of desires
of the white wings
the flight halted at dusk intersections
bitter feelings
questing for eruption
of different fragrances
with the taste of freedom.

Locked in a sky of dreams,
where the distant migration commences
broken chasms
to the peak of feeling
hidden to myself,
silent,
there where the rainbows are born.

I am the light,
with thousands grey particles,
I wake up the tomorrow
from the cold labyrinths
in dark alcoves.

@ julja

 

Flatrave të bardha

Duart errësirë zgjaten shpirtit
në të thellën natë
veshur ankth
mbuluar trishtim
zhveshur jetës
reflektim i pritjes gjatë
ngritur
e varur kornizave dritëhije.

Refleksi i zbehtë ngadalë prek hijet e mia ..
mbështjellë me krahë dëshirash
flatrave të bardha
fluturimit të ndalur kryqëzime muzgjesh
ndjesish të hidhura
në kërkim të shpërthimit
të aromave të tjera
në shijen e lirisë.

Mbyllur në një qiell ëndrrash ,
ku nis shtegtimi largët
honesh të thyera
kulmeve të ndjenjës
fshehur vetvetes,
heshtur,
aty ku lindin ylberët.

Unë jam dritë,
në mijëra grimca pluhuri gri,
që zgjoj të nesërmen e fjetur
nga të ftohtat labirinthe
kthinash errësire.

Julja

 

Unexplored areas

Fallen chasms to the ravines of soul
scary up to the darkness,
Swirl dimming the past nightmare 
strangled furiously, like in wasteland.

Cold Ices surround the ocean
and poles freezing in coldness
reflection of the image of mute shadows
of the long-ago ego
shivering to the being of infancy.

Invisible hands are extended in the fog
equilibriums of universe superpose
refracted reflexes of a light which is invisible
to the darkened eclipses of the sun.

The drowsy retina of life
awakened from slamming of dusty wings
of the lone triumph phoenix
reborn in new ribbons of life
in the unexplored areas of the sky.

@ julja

 

Hapësirave të pashkelura

Hone të përmbysura humnerave të shpirtit
të frikshme gjer në errëti,
shtjella që vagëllojnë ankthin e shkuar
e mbyten ethshëm, si në eremi.

Akuj të ftohtë rrethojnë oqeanin
e polet ngrijnë në ftohtësi
reflektim imazhi hijeve të pazëshme
egos së kahershme
dridhur foshnjërisë qenësi.

Duar të padukshme zgjaten në mjegull
ekuilibra universi mbivendosin
reflekse të përthyera të një drite që nuk shihet
eklipseve errësuara të diellit.

Retinës së pëgjumur të jetës
zgjuar në përplasje flatrash të pluhurosura
feniksit të vetmuar ngadhënjim
rilindur në fjongo të reja jete
hapësirave të pashkelura të qiellit.

@ julja

 

Translated into English by Arben Hoti

One thought on “Poems by Juljana Mehmeti / Translated into English by Arben Hoti

Leave a Reply to Chad Norman Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s