Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “Legjenda e qenit të Sharrit” të autorit Iliaz Bobaj

Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “Legjenda e qenit të Sharrit” të autorit Iliaz Bobaj

Titulli: Legjenda e qenit të Sharrit
Autor: Iliaz Bobaj

Redaktor: PANDELI KOÇI
Recenzent : Aleko Likaj

Sponsor: Gramoz QAFA

Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-296-20-7

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë qershor 2019

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

Të gjithë librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Bobaj, Iliaz Legjenda e qenit të Sharrit:
(legjendë për fëmijë) / Iliaz Bobaj ;
rec. Aleko Likaj.
– Tiranë : Ada, 2019
32 f. : me il. 20 cm.
ISBN 978-9928-296-20-7
1.Letërsia shqipe
2.Letërsia për fëmijë
3.Poezia
821.18. -93 -1

 

Autori: Iliaz Bobaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s