Fog patches (Mistflarden) / Poem by Hannie ROUWELER

Poem by Hannie ROUWELER
 
 
Fog patches
 
Sometimes you want to hide away. In fog patches
of early mornings. After the silence of night hours
collapsing by an invisible burden. Another
sits in a corner of the room and emphasizes
his absence with a look, focused outside. Not
existing. We crawl in our own skin timidly.
A landscape is also often not visible, behind
mountain ridges. The line of a horizon in full width
stretched out above the polders. We forget to say hello,
looking at the ground, moving footsteps
on stone. Only thistles and pollen grass stand out.
Yesterday afternoon rain showers hit me that I didn’t see
in coming. Look better at the sky, pay more attention,
you would say but something pulled me down to bottoms.
The day is almost over. I‘ve looked carefully at someone
else's words and dreams. I’ve seen thoroughly the depth,
rise again slowly. Almost weightless, like the thinnest leaf
from a tree, small paper, bearing an invisible watermark.
 
 
 
Mistflarden
 
Soms wil je je verbergen. In de mistflarden van
vroege ochtenden. Na de stilte van nachtelijke uren
die bezweken aan een onzichtbare last. Een ander
gaat in een hoek van de kamer zitten en benadrukt
zijn afwezigheid met een blik naar buiten gericht. Niet
bestaand. We kruipen bedeesd in ons eigen vel.
Ook het landschap laat zich vaak niet zien, achter
bergruggen. De lijn van een horizon in volle breedte
uitgestrekt boven de polders. We vergeten te groeten,
kijken naar de grond, het voortbewegen van voetstappen
op steen. Alleen distels en pollen gras vallen op.
Gistermiddag overvielen mij regenbuien die ik niet zag
aankomen. Beter naar de lucht kijken, beter opletten,
zou je zeggen maar iets trok mij naar beneden naar bodems.
De dag is bijna voorbij. Ik heb me verdiept in andermans
woorden en dromen. Ik heb me verdiept in de diepte en stijg
langzaam weer op. Bijna gewichtloos, als dunste blad van
een boom, klein papier, dat een onzichtbaar watermerk draagt.

One thought on “Fog patches (Mistflarden) / Poem by Hannie ROUWELER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s