Kalendari poetik: Inayat Khan (1882-1927) / Përgatiti materialin Maksim Rakipaj

Inayat Khan 

Kalendari poetik: Inayat Khan (1882-1927)

U lind më 5 korrik 1882, në një familje muzikantësh, Inayat Khan, mistik indian. Ishte shumë i dhënë pas fiozofisë sufiste. Themeloi “Universal Sufism”, si lëvizje shpirtërore për bashkimin e gjithë popujve dhe njësimin e të gjithë besimeve. Predikoi dashuri, paqe, mirëkuptim dhe liri shpirtërore. Ja një poezi prej tij:

KAM NJOHUR

Kam njohur mëkatin dhe virtytin, të keqen e të mirën,
drejtësinë dhe padrejtësinë;
gjykova dhe më gjykuan;
mes lindjes e vdekjes kalova,
mes gëzimit e dhëmbjes,
qiellit e ferrit
e në fund kuptova
se në të gjitha jam
e në mua është gjithçka.

© shqipëroi Maksim Rakipaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s