Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “Libri i Klarës-2  (Përralla të shkurtëra për kalamaj të gjatë) të autorit Jani Duri

Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “Libri i Klarës-2  (Përralla të shkurtëra për kalamaj të gjatë) të autorit Jani Duri

Autor: Jani Duri

Libri i Klarës-2
Përralla të shkurtëra për
kalamaj të gjatë

Redaktore: Juvelta Duri
Kopertina dhe ilustrimi: Florjan Doka

© Të gjitha të drejtat i ka autori

Roland Lushi

Botimet “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, korrik 2019
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

Të gjitha librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Duri, Jani
Libri i Klarës : përralla të shkurtëra për
kalamaj të gjatë /Jani Duri ;
red. Julveta Duri.
– Tiranë : Ada, 2019
L.2, 56 f. : me il. ; 16x20cm.
ISBN 978-9928-296-40-5
1.Letërsia shqipe 2.Letërsia për fëmijë 3.Përralla
821.18 -93 -34

One thought on “Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “Libri i Klarës-2  (Përralla të shkurtëra për kalamaj të gjatë) të autorit Jani Duri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s