OH, MY CREATOR! ( TẠO HÓA ƠI!) / Poem by ABAHN LETH (Lê Anh)

Poem by ABAHN LETH (Lê Anh)

OH, MY CREATOR!
Dedicated to Hong Ngoc

Oh, my Creator! I am naïve, innocent, and small
Born, I’m grateful to the maternal and paternal
Grateful to grandparents and ancestors really
Grateful to you giving me the boundless vitality

Tạo hóa ơi, tôi nhỏ con, ngây thơ, và khờ dại,
Được sinh ra, biết ơn nội ngoại mẹ cha,
Biết ơn ông bà và cả tổ tiên.
Nay ơn Ngài cho hồn sống vô biên.

Oh, marvelous nature! I percept the Creator
You, the Creator, are the existential forever
I was born from the loving realm light
You whirl me in the impermanent life

Ôi kỳ diệu thiên nhiên nay tôi biết
Ngài Tạo hóa đấng vĩnh sinh bất diệt.
Được sinh từ một cõi sáng yêu thương.
Ngài xoáy tôi trong cuộc sống vô thường.

You challenge me to find the way of bliss
To surpass all the worldly lust of a materialist
With my heart which you rewarded me indeed
In the limit of birth, old age, illness, and death

Ngài thử thách tôi tìm đường hạnh phúc.
Qua mê lầm vọng dục ở thế gian.
Bằng con tim, khối óc Ngài thưởng ban
Trong giới hạn của sinh, lão, bệnh, tử!

I need to know for preserving the righteous action
My brain is like the universe of multi-direction
Consisting of hundred billions of neuron when I love
In a super vast net of thinking though not enough.

 

TẠO HÓA ƠI!

Tôi cần biết để bảo tồn gìn giữ.
Khối óc tôi như vũ trụ đa chiều
Trăm tỷ neuron khi đã biết yêu.
Với mạng lưới siêu khổng lồ suy nghĩ

In order to percept who is a bosom life partner
To tell apart who is a friend or enemy as ever
Ways for answering are as many as the fall leaves scheme
Million of extreme tiny cells in the complex brain system

Để ý thức đâu bạn đời tri kỷ.
Đâu tri âm, đâu là bạn là thù.
Cách trả lời như lá rụng mùa thu.
Triệu tế bào tí ty trong não bộ

Each cell is each advice to pour out my desire
You help me react to human behave of a lover
Live how to get out of reincarnation
I have only one heart full of emotion.

Mỗi tế bào, mỗi lời khuyên tỏ lộ.
Ngài giúp tôi phản ứng với tình người.
Sống làm sao để thoát khỏi luân hồi.
Tôi chỉ có quả tim đầy cảm xúc

It never ceases beating, always to do in the best way
It spasms about hundreds of thousand times a day
But it wants me, only one time with my embrace
To embrace all galaxies in the universe so vast

Không ngừng đập, nó luôn luôn nghiêm túc.
Trăm ngàn lần, nó co thắt mỗi ngày.
Lại muốn tôi, chỉ một với vòng tay.
Ôm hết cả thiên hà trong vũ trụ.

For the respectful present to the girl whom I love

Đem tặng Em người con gái tôi yêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s