Poems by Siti Ruqaiyah HASHIM / Translated into Croatian by Vesna SPANIC

Poems by Siti Ruqaiyah HASHIM

 

SKICE LJUBAVI

Haaretz.com izvještava:
izraelski liječnik je zaplakao
kada je njegov pacijent, sirijski tinjedžer
iz Golanske visoravni
kojeg je po drugi put liječio, rekao:
„Doktore, hvala vam što me opet liječite;
Vaša djeca
imaju playstation, Ipad i iphone Y
a mi imamo samo granate i metke
za igranje.“

Haaretz.com također izvještava
da je učestalost suicida u izraelskoj vojsci također visoka,
naročito među mlađim osobljem.

Ah, obučene vojske
sa sofisticiranim oružjem
također su ljudska bića;
među njima sigurno ima onih
koji ne mogu zaspati kad se vrate
nakon što su uništili baštinjena ognjišta palestinskih seljaka
sagrađena prije 100 godina
ili nakon što su lomili ruke mladićima
kada su na njih bacali kamenje
ili nakon što su pucnjem usmrtili studenticu omotanu šalom
jer se nije zaustavila na kontrolnoj točki.

 

SCETCHES OF LOVE

Haaretz.Com reported an Israeli doctor wept
when his patient, a Syrian teenager
from Golan Heights
whom he treated for the second time said
‘Doctor, thank you for treating me again
your children
have playstation, Ipad and Iphone
but we only have grenades and bullets to play with’.

It also reported
suicide rate in the Israeli army is also high
especially amongst the younger personel

Ah! Trained armies
with sophisticated weapons are also human beings
surely there are some who can’t sleep
coming back from demolishing
the inherited Palestinian farmer’s houses built since100 years ago
or breaking arms of the stone throwing adolescents
or shooting dead a scarf- clad female student
for not stopping at check points
because she didn’t understand Hebrew.

NOTE: THIS POEM WON THE BEST POEM OF SPLIT NA DLANU APRIL 2019

 

MIR S TOBOM DAVOSE

Mir s tobom Davose,
Hvala ti
Što želiš
Ovaj svijet
Učiniti boljim mjestom,
Sretnijim mjestom,
Ali za koga?

Mir s tobom Davose,
Što je s mojim prijateljima Osamom iz Bagdada,
Muhamedom iz Jerihona
Shaifom iz Aleppa,
Brahimom s Kosova,
I Ziaurom iz Rakhine.?

Mir s tobom Davose,
Da! Ja znam,
Američki borbeni zrakoplovi trebaju biti prodani,
Usavršeni izraelski dronovi trebaju se istraživati i proizvoditi
Tako da više njih može biti ubijeno
Pritiskom na gumb
Tvornice oružja u Engleskoj trebaju raditi
Tako da vaši ljudi imaju posao
I da mogu ići na praznike
Svake godine u zemlje Trećeg svijeta
Itd….itd…..itd…

Mir s tobom Davose,
Nemoj zaboraviti,
Osama iz Bagdada nije odabrao da bude vječni izbjeglica,
Muhamed iz Hebrona nije htio ostati bez identiteta,
Dunya iz Aleppa nije željela živjeti tako teško,
Shaif bi se želio vratiti u voljenu Sanu,
Rane na Brahimovoj duši
Još uvijek su traumatizirane NATO-vim bombama na Kosovu,
Ziaur ne želi imati djecu i unuke u Cox’s Bazaru.

Mir s tobom Davose,
Svi moji prijatelji
Isto tako žele
Da ovaj planet
Bude bolji,
Da bude sretniji, da svuda bude mir
Zauvijek.

 

PEACE BE UPON YOU DAVOS

Peace be upon you Davos
Thank you
For wanting to make
This world
A better place
A happier place
But for whom?

Peace be upon you, Davos
What about my friends
Osama from Baghdad
Mohamed from Jericho
Shaif from Aleppo
Brahim from Kosovo
And Ziaur from Rakhine

Peace be upon you Davos
Yes! I know
American fighter jets need to be sold
Sophisticated Israeli drones need to be researched and
produced
So that more could be killed
By pushing buttons
Arms factories in England have to operate
So that your people have jobs
And they could go for holidays
To Third World countries every year
Etc… Etc… Etc

Peace be upon you Davos
Don’t forget
Osama from Baghdad did not choose to be refugee forever
Mohamed from Hebron didn’t want to lose his identity
Dunya from Aleppo didn’t want to live uncomfortably
Shaif wants to go back to his beloved Sanaa
Wounds on Brahim’s soul are still there
traumatised by NATO bombs in Kosovo
Ziaur doesn’t want to have children and grand
children in Cox’s Bazaar

Peace be upon you Davos
All my friends
Also want this planet to be better
To be happier
To be peaceful
Forever

 


Translated into Croatian by Vesna SPANIC

FROM 2ND PEACE POEM ANTHOLOGY:
PEACE BE UPON YOU DAVOS
KULTURA SNOVA PUBLICATIONS, ZAGREB.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s