HÀNH TRÌNH QUA HOANG MẠC / TỐNG THU NGÂN

HÀNH TRÌNH QUA HOANG MẠC

Ta lạc vào hoang mạc
Nơi khô héo tình người
Cỏ cây không đâm chồi
Hạt mưa không rơi tới

Ta lạc vào thế giới
Leng keng mùi kim tiền
Không còn chút nợ duyên
Cho một lần gặp gỡ

Giữa hoang mạc tâm hồn
Ta thấy mình bở ngỡ
Chuyện có cũng thành không
Như nước chảy giữa dòng

Tình người là hoang mạc
Ta đi trong cơn khát
Cháy bỏng cả tâm hồn
Ta đi tìm ốc đảo

Giữa hoang mạc mênh mông
Trơ trơ buồn hạt cát
Ta mơ một dòng sông
Đi qua miền biển rộng

Giữa hoang mạc mênh mông
Chực chờ bầy thú dữ
Ta về lại cánh đồng
Mặt trời khoe tia nắng

Ta bỏ hoang mạc buồn
Và những điều chưa nói
Ta không quen lừa dối
Ta chỉ thích hoa hồng

Ta về từ hoang mạc
Ru lại dòng sông xưa
Chim bồ câu hong nắng
Giữa đại ngàn nở hoa…

 

TỐNG THU NGÂN 1226
Houston,
July, 31/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s