Traboini World Poetica:  I vetmuar me të gjithë – Charles BUKOWSKI / Përktheu në shqip dhe realizoi videopoezinë Kolec P. Traboini

Traboini World Poetica:  I vetmuar me të gjithë – Charles BUKOWSKI

Përktheu në shqip dhe realizoi videopoezinë Kolec P. Traboini

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s