Linditë Ramushi Dushku (Kosova)

Linditë Ramushi Dushku (Kosova)

Linditë Ramushi Dushku was born on 18 December 1984 in Gjilan, Kosovo. She studied high school in the same city, in the medical school Dr Asllan Elezi, in the profile of pediatrics. She began her college studies in 2004 in the philosophical faculty of Tetova University, in the profile of psikology. In 2006, she transfered her studies to Pristina University where she was also examined.
In June 2004, she debuted with her first poem collection “Mos hesht”, published by the publisher “Ura”, which also accompanies the second poem collection “Me syte e endjes” in 2012 published by Beqir Muslia, Gjilan publisher. The third poetry colletction “ÂSHT GUSHT” (IT’S AGUST),Prishtinë ,2019 Lena Grafik publisher.
Lives in Tirana, Albania.
She is memeber of Albanian PEN center
Her first novel, will be edit soon.

Lindita received many prizes in poetry, including the other prize in the poetry festival “Takimet e poeteshave shqipetare” in 2011 Vushtrri. The first prize in poezia me e mire e botuar ne filolet, Switzerland, 2012. Prize this year’s poet of the municipality council in Gjilan, 2012. Second prize in the poetry festival “Flakat e janarit”, 2013. The price ‘bleres’ she got with her second diktsamling Me syte e eindjes, in the competition format of the Ministry of Culture, Kosovo.

The prize encouraged poetry she received at the festival “Festivali letrar per te rinj” Tirana, 2016. Publishers Toena, Institute of Librithe Dhe Promocionit, Ministry of Culture in Albania.

First prize in poetry “Fadil Jakupi”, in takimet poetike tea Karadakut, March 2017, Kumanove, organized by the poetic club “Jehona e Karadakut”.

She won the third prize in the festival “Festivali letrar per te rinj”, in Tirana in 2017, by Toena, Institute of Librithe Promocionit, Ministry of Culture in Albania.

Lindite is the author of many other fictional works, such as psychoanalysis of other writers’ writing work, articles published in various newspapers and portals such as telegraphy, xl.pres.tv, 21 online, rajoni press, fjala e lire, zemra shqiptare etc. has she also started writing for the magazine Psychology published in Tirana. She also writes, columns, at an magazine and web portal “Psikologjia” www.revistapsikologji.com

Lindite is a part of numerous anthologies such as “Lotet e virgjer”, published in London by author Fatmir Terziudhe, other author Agim Mato, published by APCO in 2012, “Ama e dheut” by Beqir Musliu publisher in 2012, “Parnasi me arome Gjilani “by Beqir Musliu in 2012, the anthology” Poesi albanaises “translated by Vasil Capeci, adapted to French by Francis Chenot, by Le tailis Pre, Belgium 2012, anthology” Fjala poetike “with poetry from Kosovo, published by Ballkan press, translated into four different languages. Lindite writes her very first novel and two poems collections.

 

Linditë Ralushi Dushku (Kosova)

Linditë Ramushi Dushku u lind më 18.12.1984 në Gjilan. Shkollën e mesme e kreu në Gjilan, në shkollën e mesme të mjekësisë “Dr. Asllan Elezi”, profili pediatri. Studimet universitare i filloi në vitin 2004 në Universitetin Shtetëror të Tetovës, në Fakultetin Filozofik, dega Psikologji. Në vitin 2006 u transferua në Universitetin e Prishtinës, ku edhe vazhdoi studimet.

Përmbledhjen e parë me poezi e nxori në qershor të vitit 2004, me titull “Mos Hesht”, botuar nga shtëpia botuese “Ura”. vëllimi i dytë i saj me poezi, i titulluar “Me sytë e ëndjes”, shtëpia botuese “Beqir Musliu” në Gjilan, 2012. Vëllimi i tretë i saj me poezi është “ÂSHT GUSHT”,Shtëpia botuese “Lena Grafik”, Prishtinë 2019.
Anëtare e Pen qendrës botërore të shkrimtarëve, Shqipëri (Pen Albania)
Romanin e saj të parë do ta botoj në fund vjeshtë 2019
Çmimi i dytë në poezi, në festivalin e poezisë, “Takimet e Poeteshave Shqiptare 2011″,Vushtrri. Vendi i parë ” Poezia më e mirë e botuar në filolet”, Zvicërr, 2012. Çmimi “Poete e vitit”, nga Kuvendi komunal, Drejtorati për Kulturë Rini e Sport, Gjilan 2012. Çmimi i dytë në poezi në konkursin anonim letrar “Flaka e janarit ” 2013.Çmimi blerës për vëllimin poetik “Me sytë e ëndjes” , në konkursin pë mbështetje të autorit nga Ministria e Kulturës së Republikës së Kosovës
Çmimi inkurajues në poezi, “Festivali letrar për të rinjë” Tirana 2016, Shtëpia botuese “Toena”, “Instituti i Librit dhe Promocionit”, “Ministria e Kulturës,Republika e Shqipërisë.
Çmimi i parë në poezi, “Fadil Jakupi” , “Takimet Poetike të Karadakut, mars, 2017, Kumanovë, irganizuar nga klubi letrar “Jehona e Karadakut”.
Çmimi i tretë në esse, “Festivali letrar për të rinjë” Tirana 2017, Shtëpia botuese “Toena”, “Instituti i Librit dhe Promocionit”, “Ministria e Kulturës, Republika e Shqipërisë.
Autore e shumë shkrimeve eseistike, psikoanalizë mbi vargun poetik per autor te ndryshem, shkrime te botuara ne gazeta dhe portale te ndryshme ditore, telegraf, xl.pres.tv, 2l.online, rajoniprees, fjala e lire, zemra shqiptare, etj…Së fundmi autore shkrimesh publicistikë, refleksione në revisten “Psikologjia”, (www.revistapsikologji.com) botuar në Tiranë.
E përfshirë në këto antologji: “Lotët e virgjër”, botuar në Londër nga shkrimtari Fatmir Terziudhe autori tjeter Agim Mato, botuar nga “APCO” 2012, “Ama e dheut”, Shtëpia botuese “Beqir Musliu”, 2012, “Parnasi me aromë gjilani”, shtëpia botuese “Beqir Musliu”, 2012, antologji me poezi shqipe “Poesie albanaises” përkthyer nga Vasil Çapeqi , adaptuar në gjuhën frenge Francis Chenot, ShB “Le tailis Pre” , Belgjikë 2012, “Fjala poetike” 2013(antologji e poezisë shqipe në Kosovë), botuar nga Ballkan press, antologji cila është botuar në 4 gjuhë huaja.
Në dorëshkrim, dhe dy vepra të tjera poetike.

 

MY LIGHT

If the moon is my light
tell me
whether the sun is brightening the sky differently
but in my eye they stand alike
and your eyes shine like sparks of grace that gives you the charm.

Because I trusted to your first sun my maidenhood
soiled with silver moon.

 

SINGING ABOUT AUTUMN

I know you did something to me
when you saw me
while I was singing about autumn.

From then its tie was silenced
while waiting the fall of every leaf
on my lap
which is waiting for you
at the end of the day.

You did something to me.

Something like those enchantments
that sparkle my eyes
and whenever the wind blows
it brings me your aroma.

…And I stay here trying to get
the best of you

 

(I JUST LOVE YOU) YOUR SONG

Nothing can tell me better
than your song that comes in my ear
like a red autumn leaf
that falls
to the ground
portraying the whole season.

I dont know anything
without knowing your song
which was sung in these alleys
full of holes left
by high heels
where their corners were full of tables with drawn hearts
maybe from those wholl come or those whove gone…

I know your song
just when I am sleepy the most
right at dawn
it always says to me:
I love you!!!

 

TO BURN SWEETLY

God whispered in my ear
like a woman
and he showed me love
he spoke softly
and quietly said to me
how to catch you.

He whispered in my ear
as if a woman speaks
who knows how to write dreams
on sleepy and watchful eyes

And all I confessed to you
as a psalm
for the blessed Sunday
Ive told you all secrets of my heart
as when counting on the fingers of one hand
up to the grannys witty words that
a woman must be very smart
if she wants to love and to dare
all her life
then she will have something to say.

Just as the Lord spoke to me
just to bless a woman
thatll burn sweetly for you…

 

Translated by Fadil Bajraj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s