OUTSIDE THE CITY (BUITEN DE STAD) / Poem by Hannie ROUWELER

Poem by Hannie ROUWELER

 

OUTSIDE THE CITY

The leaves darker, we drove out
the garden of foliage, roses, words

zigzagging along the line on the road.
The houses of villages fell deeper

in the twilight and each time it
flashed: you are driving too fast.

Your hand lay there, steering wheel
moved at every turn, fiercer. I lost

control between trees, bushes,
crop that emerged along a wood edge.

Something lifted me up, pushed me back,
black mirror glass, silhouettes shaking

summer light. That place, that moment,
was left behind in a gentle breath

above us. Space gave way
for the late flight of birds at night.

 

BUITEN DE STAD

De bladeren donkerder, reden we uit
de tuin van loofgangen, rozen, woorden

zigzaggend langs de streep op de weg.
De huizen van dorpen zakten dieper

in de schemering en telkens flitste
op: u rijdt te snel.

Je hand lag daar, het stuur bewoog
bij elke bocht, heviger. Ik raakte

de draad kwijt tussen bomen, struik
gewas dat opdoemde langs een bosrand.

Iets tilde me op, drukte me tegen
zwart spiegelglas, silhouetten trilden na

zomerlicht. Die plek, dat moment
bleef achter in een zachte ademstroom

boven ons. De ruimte week voor de
late vlucht van vogels in de nacht.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s