TTN 1238 ƯƠM MẬT CHO ĐỜI / TỐNG THU NGÂN (MIMOSA TÍM)


TTN 1238
ƯƠM MẬT CHO ĐỜI

Em đi ươm mật cho đời
Gom hương cho gió, gom lời yêu thương
Con ong hút mật trong vườn
Em đi ươm mật bốn phương mang về

Mật đời thơm ngát chiều quê
Gió miền châu thổ vỗ về giấc mơ
Cho đời mật óng vàng tơ
Dệt đôi áo mộng, dệt bờ yêu thương

Em đi ươm mật chiều vương
Mưa giăng giăng kín con đường mộng hoa
Mật đời ở cánh đồng xa
Bước chân đã mõi quê nhà thấy đâu

Cha cày ở cánh đồng sâu
Mẹ ngồi đan áo bạc màu tóc mây
Mật đời ngọt lịm, ngất ngây
Em đi ươm mật tháng ngày đong đưa

Yêu thương biết mấy cho vừa
Em đi ươm mật mùa chưa ửng vàng
Đường trần còn lắm gian nan
Em đi ươm mật cho chàng đắm say…

 

TỐNG THU NGÂN
(MIMOSA TÍM)
Houston mùa sinh nhật
August, 13/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s