White light ( Белый свет – Ağ işıq ) – Agron Shele / Translated into Russian and Azerbaijani by Mesme Aliyulla qizi Ismayilova

Agron Shele

 

Белый свет

Белый свет,
За крыльями летяющих птиц ,
Проснулся в волнах моей душы
Как и прежде …
Зеркало возрождающейся жизни в суматохе
Так же, как сегодня …
Похищен из теплых вирши мятеж
Белая надежда,
Голос живых цветов без границ
Раскрашенный холст цветов
Красивая
Так же, как мечты ночи невозвратных
Гроза,
Горячий дым горящей звезды,
Белое слово
Поднятый на высшем уровне мышления,
Опираясь на древнюю мифологию
Наливаются ,
В огненных горизонтах запада.
Белая жизнь,
разбитое зеркало перекрещенных судьб
глубокое море похищенных горя
так же, как снег …
Растворился в первых лучах безумия
Просто как лист …
Затерянный в морозной осенней вселенной.

 

White light

A white light,
Wakened in the waters of my soul,
Over the wings of a flying bird
Just as once before…
A mirror of a reborn life in turmoil
Just as today…
Kidnapped from warm verses in rebellion.

White hope,
A voice of life colors without borders
An open canvas of colors brighten
Beautiful
Just as dreams of nights of no return
Thunderstorm,
Of a burning star, steaming hot.

White word,
Raised in the high benches of thoughts
Carved in ancient mythology of trust
Poured,
In fiery horizons of the west.

White life,
a broken mirror of crossed fates
a deep sea of kidnapped sorrows
just as snow…
Dissolved in the first rays of craziness
Just as a leaf…
Lost in a freezing autumn universe.

 

Ağ işıq

Ağ işıq…
Uçan quşların qanadlarının arxasında
Ruhumun dalğalarında oyandım
Əvvəlki kimi …
Dagılmış taleyin parçalanmış güzgüsü ,
Bu gün olduğu kimi …
İsti ayələrin ügyanından qaçdı.
Ağ ümid…
Sərhədsiz təzə çiçəklərin səsi,
Boyalı kətan çiçəkləri…
Gözəldir…
Eynən geri dönməz bir gecənin xəyalları kimi.
Güclü tufan…
Yanan ulduzun isti tüstüsü.
Ağ söz…
Düşüncələrin yüksək pillələrinə qaldırılan,
Qədim mifologiyaya güvənən.
Süzülür …
Qərbin odlu üfüqlərində.
Ağ həyat
sındırılmış bəxtlərin güzgüsü
oğurlanmış kədərin dərin dənizi
qar kimi …
İlk şıltaq şüalarda yox olan
Bir yarpaq kimi …
Şaxtalı payız kainatında yox oldu.

 

Translated into Russian and Azerbaijani by Mesme Aliyulla qizi Ismayilova

Azerbaijan State Pedagogical University.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s