Shtëpia Botuese “Lena Grafik Design” publikon librin “MËSUESIA SI MISION” të autorit Nehat Jahiu

Shtëpia Botuese “Lena Grafik Design” publikon librin “MËSUESIA SI MISION” të autorit Nehat Jahiu

 

Titulli: MËSUESIA SI MISION

Autor: Nehat Jahiu

Redaktore dhe lektore: Violeta Allmuça

Recensentë: Zymer Mehani
Drita Kosumi- Syla

Ballina:Taulant Berisha

Përgatitja kompjuterike: Drita Kosumi –Syla

Botues: Lena Graphic Design

Shtypshkronja:  Lena Graphic Design

Prishtinë, 2019

 

Falenderim

Përzemërsisht falënderoj të gjithë që kontribuan që ky libër të botohet. Në veçanti falënderoj përzemërsisht të nderuarën z. Violeta Allmuça e cila dha një kontribut të veçantë në redaktimin, lekturimit dhe bashkëpunimin e ngushtë që kishte me mua si autor i këtij libri! Po ashtu në veçanti falënderoj pronarin e Shtepisë Botuese dhe Shtypshkronjës “Lena Graphic Design” të nderuarin z. Hajdar Fejzullahun!

 

Nehat Jahiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s