Nhịp Phách Yêu Thương: Con Đê Và Dòng Sông – Thanh Thảo | Nhạc NSƯT Trần Ngọc, Lời Ngọc Lê Ninh

Nhịp Phách Yêu Thương: Con Đê Và Dòng Sông – Thanh Thảo | Nhạc NSƯT Trần Ngọc, Lời Ngọc Lê Ninh