In memory of Those who stayed there – Forever (Pamięci Tych, którzy tam zostali – Na zawsze) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet
 
 
In memory of Those who stayed there
Forever
 
For the love of the mountains
they go to places hard to reach
to make dreams come true:
 
to be above the clouds,
to experience differently,
to see more.
 
For the love of the mountains
they take risk.
Some of them reach
inhospitable summits.
Thirsty for adventures,
they are still trying.
 
Kazbek, Elbrus
are not just their plans
they are the goals.
 
An order
of desires and certainty.
Despite everything, it’s worth it.
The language of time
will show who has arrived
and who has not managed.
 
For the love of the mountains
they return
 
or they stay forever.
 
 
Pamięci Tych, którzy tam zostali
Na zawsze
 
Z miłości do gór
idą w trudno dostępne miejsca
 spełniać marzenia:
 
być ponad chmurami,
doświadczać inaczej,
zobaczyć więcej.
 
Z miłości do gór
 ryzykują.
Niektórzy zdobywają
niegościnne szczyty.
Spragnieni przygód
wciąż próbują.
 
Kazbek, Elbrus
to nie tylko ich plany
 to cele.
 
Porządek
pragnień i pewności.
Pomimo wszystko warto.
Język czasu
pokaże kto dotarł,
a kto nie podołał.
 
Z miłości do gór
wracają
 
albo zostają na zawsze.
 
 
Translated by Artur Komoter

One thought on “In memory of Those who stayed there – Forever (Pamięci Tych, którzy tam zostali – Na zawsze) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s