Nuk dua të më largohesh (Non voglio che ti allontani) – Pedro Salinas / Përktheu në shqip Juljana Mehmeti

Poezi nga Pedro Salinas

 

Nuk dua të më largohesh

Nuk dua të më largohesh,
dhimbje, e fundit mënyrë
për të dashuruar.
Unë ndjehem gjallë
kur ti më dhemb,
jo brenda teje, as këtu, por më tej:
në tokë, në vitin që të pruri,
në vendin nga vjen,
në dashurinë me të
e gjithçka ishte.
Në atë realitet të zhytur
që mohon vetveten,
e deklaron kokëfortë
që nuk ka egzistuar kurrë,
që asgjë tjetër s’ ka qenë veçse
një pretekst imi për të jetuar.
Nëse ti nuk do të qëndroje, dhimbje, e pakundërshtueshme,
unë mund edhe ta besoja;
por ti mbetesh.
E vërteta jote më siguron
që asgjë nuk ishte gënjeshtër.
E deri kur do mund të të ndjej,
do të jesh për mua, dhimbje,
prova e një tjetër jete, ku nuk më lëndoje.
Kjo provë e madhe, e largët
që ka egzistuar, që egziston
që më ka dashur, po,
që vazhdoj ta dua akoma.

 

Non voglio che ti allontani

Non voglio che ti allontani,
dolore, ultima forma
di amare. Io mi sento vivere
quando tu mi fai male
non in te, né qui, più oltre:
sulla terra, nell’anno
da dove vieni
nell’amore con lei
e tutto ciò che fu.
In quella realtà
sommersa che nega se stessa
ed ostinatamente afferma
di non essere esistita mai,
d’essere stata nient’altro
che un mio pretesto per vivere.
Se tu non mi restassi,
dolore, irrefutabile,
io potrei anche crederlo;
ma mi rimani tu.
La tua verità mi assicura
che niente fu menzogna.
E fino a quando ti potrò sentire,
sarai per me, dolore,
la prova di un’altra vita
in cui non mi dolevi.
La grande prova, lontano,
che è esistita, che esiste,
che mi ha amato, sì,
che la sto amando ancora.

 

Traduzione albanese di Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s