Mea Culpa – Debasish  PARASHAR / Translation English into Dutch: Hannie Rouweler

Poem by Debasish  PARASHAR

 

Mea Culpa

you looked familiar yesterday
as if the C major chord in my guitar
although I play rarely these days
my fingers are burnt with dahlias
picked from your garden
I have planted their seeds in my eyes
for my future sons and daughters to learn
how strange it is to be unfamiliar
with your roots
how strange the C major sounds in seasons not of love
you looked familiar yesterday

imagine you looked like a stranger
I would have said hello
you would have said nothing
just your eyebrows would have sung
years unkempt sopranos
in a dishevelled choir of nostalgia
and I would have fantasized in my deep baritone voice

about a forgotten world of hills and rivers in your kisses

imagine how strange it could be to be strange like strangers
after sipping each other’s salt
clutching each other’s ribs
tasting each other’s tears and bleeding together in veins gardened

by stars of love
yesterdays are waves you know
because you looked so familiar then it is now
but it is true
you looked familiar yesterday

imagine if I keep your silences
(because the only things you spoke were dahlias from your garden!)
potpourri in a glass jar in my living room
for a thousand lazy winters
imagine if I promise
to keep them fresh even after my death
for years to come
will it sound strange?
not more than you
but it is true
you looked familiar yesterday

 

Mea Culpa

je kwam me gisteren bekend voor

als C-majeur akkoord in mijn gitaar

hoewel ik tegenwoordig zelden speel

mijn vingers zijn verbrand door dahlia’s

geplukt uit jouw tuin

ik heb hun zaden in mijn ogen geplant

voor mijn toekomstige zonen en dochters om te leren

hoe vreemd het is om onbekend te zijn

met je wortels

hoe vreemd de C-majeur klinkt in liefdeloze seizoenen

je kwam me gisteren bekend voor

 

stel je voor dat je eruit zag als een vreemde

ik zou hallo hebben gezegd

je zou niets gezegd hebben

alleen je wenkbrauwen zouden hebben gezongen

jaren onverzorgde sopranen

in een slordig koor van nostalgie

en ik zou in mijn diepe baritonstem gefantaseerd hebben

over een vergeten wereld van heuvels en rivieren in je kussen

 

stel je voor hoe vreemd het kan zijn om vreemd te zijn als vreemden

na aan elkaars zout te nippen

elkaars ribben vast te grijpen

elkaars tranen te proeven en tezamen in aderen bloeden

door sterren van liefde verzorgd

gisteren zijn golven, weet je

omdat je er toen nog bekend uitzag dan zoals nu

maar het is waar

je kwam me gisteren bekend voor

 

stel je voor dat ik je stiltes bewaar

(omdat het enige waarover je sprak dahlia’s uit je tuin waren!)

potpourri in een glazen pot in mijn woonkamer

voor duizend luie winters

stel je voor dat ik beloof

om ze vers te houden, zelfs na mijn dood,

de komende jaren

zal het vreemd klinken?

niet meer dan jij

maar het is waar

je kwam me gisteren bekend voor

 

Translation English into Dutch: Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s