Again one more time (Nog maar weer eens) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Again one more time
 
the question: What is poetry?
It is much easier to answer the question
what poetry is not.
Poetry is not a pile of opinions
no accumulations of facts
no diary entries
no reports from the newspaper that we can read ourselves
no cut-off lines of prose meant for a book
no sentimental wordings of violent events
being personal, general, light or heavy
 
at least …
may be expected from the poet
that he creates his own reality
in carefully balanced words and images
 
at least …
may be expected from the poet
he adds another direction in his words
than the known roads
adds another direction between the words
giving a poem a plural form of meanings,
substances, whereas it sheds a different light.
 
 
 
Nog maar weer eens
 
de vraag: Wat is poëzie?
Veel makkelijker is de vraag te beantwoorden
wat poëzie niet is.
Poëzie is geen opstapeling van meningen
geen opstapelingen van feiten
geen dagboekfragmenten
geen verslagen uit de krant die we zelf kunnen lezen
geen afgesneden regels proza bedoeld voor een boek
geen sentimentele verwoordingen van heftige gebeurtenissen
persoonlijk, algemeen, licht of zwaar op te vatten
 
tenminste…
mag verwacht worden van de dichter
dat hij zijn eigen werkelijkheid creëert
in zorgvuldig afgewogen woorden en beelden
 
tenminste…
mag verwacht worden van de dichter
een andere richting in zijn woorden toe te voegen
dan de bekende wegen
andere richting toevoegen tussen de woorden
die een gedicht meervoudig van betekenissen,
invulling geeft, een ander licht werpt.

One thought on “Again one more time (Nog maar weer eens) / Poem by Hannie Rouweler

Leave a Reply to Alby Raymond Parackal Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s