Dy (Due) – Erri De Luca / Përktheu nga italishtja në gjuhën shqipe Juljana Mehmeti

Poezi nga Erri De Luca

 

Dy

Kur të jemi dy, do të jemi zgjim dhe gjumë
të fundosur në të njëjtën pulpë,
si dhëmbi i qumshtit dhe i dyti pas tij,
do të jemi dy, si janë ujërat, të ëmbël dhe të kripur,
si qiejt, të ditës dhe të natës,
dy, si janë këmbët, sytë, veshkat,
si kohët e rrahjes
goditjet dhe frymëmarrja.
Kur të jemi dy, nuk do të kemi gjysëm
do të jemi një duo, që me asgjë nuk mund të ndahet.
Kur të jemi dy, askush nuk do të jetë veç një,
një do të barazohet me asnjë
dhe njësia do të
përbëhet nga dy.
Kur te jemi dy
do të ndryshojë emrin e tij edhe universi
do të bëhet ndryshe.

 

Due

Quando saremo due saremo veglia e sonno
affonderemo nella stessa polpa
come il dente di latte e il suo secondo,
saremo due come sono le acque, le dolci e le salate,
come i cieli, del giorno e della notte,
due come sono i piedi, gli occhi, i reni,
come i tempi del battito
i colpi del respiro.
Quando saremo due non avremo metà
saremo un due che non si può dividere con niente.
Quando saremo due, nessuno sarà uno,
uno sarà l’uguale di nessuno
e l’unità consisterà nel due.
Quando saremo due
cambierà nome pure l’universo
diventerà diverso.

Erri De Luca

 

Përktheu nga italishtja në gjuhën shqipe Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s