प्रेमको स्रोत (THE SOURCE OF LOVE) – Bozena Helena Mazur-Nowak / Translated into the Tibetan Language by Partiman Siwa

Poem by Bozena Helena Mazur-Nowak
 
 
प्रेमको स्रोत (THE SOURCE OF LOVE)
 
तपाईँको चर्चको भर्याङ्गको माथिल्लो खुड्किलामा
छरिएका थिए अनन्तताका टुक्राहरू । जसको बीचमा,
मैले तपाईँको हृदयको मिठास भेट्टाएँ ।
म अयोग्य हुँदाहुँदै पनि, मलाई बस्न भन्नु भो ।
 
मेरा पापहरूलाई क्षमा दिनु भो र केही माग्नु भएन बदलामा ।
अनन्तको प्रेम ममा बर्साउनु भो ।
तपाईँको न्यानो स्पर्शको यादले,
असीमित विश्वासमा मलाई घुमायो ।
 
तपाईँ- अनन्त प्रेमका मनमोहक प्रकाश,
वर्साउँनु भो ममा स्वर्गीय ज्योति झैँ ।
मेरो सामुन्ने उभिनुहोस् -मेरो आत्मामा अनि दिमागमा बास गर्नुहोस्
 
र मेरो हृदयको भित्री गहिराइमा- जहाँ जहाँ म हुन्छु ।
 
Translated into the Tibetan Language by Partiman Siwa
 
 
Partiman Siwa
 
Partiman Siwa, born in Bhutan, is living as a citizen of the United States of America after spending 22 years of his life as a refugee in Nepal. His lineage to the literature in his late teenage pulled him towards poetry writing as an easy way to express all his struggles and beauties of life. He has published two collections of poetries ‘Dobaharu’ in 2001 and ‘Ma Jayamayako Santaan’ in 2018. He is one of the team member of the editorial board of http://www.bhutaneseliterature.com; an online magazine of Literary Council of Bhutan (LCOB) since the beginning of 2018. He has poems, stories and children’s stories published in several online magazines.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s