I ask Go to another door (Ik vraag om naar een andere deur te gaan) – Tatyana Koshkina / Vertaling uit het Engels: Hannie Rouweler

Tatyana Koshkina
 
 
I ask Go to another door
 
And do you really know the “duty” and the “honor”?
Or it does not concern you; let others deal with it?
Let them face the bullets
And gasp in throes of death.
And have you felt that cold of zincs,
In which the boys were sent to us?
With their names on those boxes,
The ones that screamed with blood.
Your mothers didn’t gray from grief.
They didn’t look into the holes of zincs
To understand if that’s their son indeed
Or had he long been eaten by the animals.
You couldn’t care less about those losses,
And souls of yours have gone so stale now,
And cradle-graves are not of your importance,
And so I ask, “Go to another door?”
 
Translator Russian into English: Olga Krasyuk, USA
 
 
 
Ik vraag om naar een andere deur te gaan
 
En weet je echt wat “plicht” en “eer” is?
Of gaat dat jou niet aan; laat anderen dat maar uitzoeken?
Laat die de kogels zien
In doodsangsten zuchten.
En heb je die kou van zink gevoeld,
Waarin de jongens naar ons zijn gestuurd?
Met hun namen op die kisten,
Die schreeuwden met bloed.
Jouw moeders zijn niet grijs geworden van verdriet.
Ze keken niet in de gaten van zinkplaten
Om te zien of dat inderdaad hun zoon is
Of dat hij allang door dieren was opgegeten.
Het kan je niets schelen al die verliezen,
En dat de zielen van jou nu muf geworden zijn,
En kindergraven zijn niet jouw belang,
En dus vraag ik: “Ga je naar een andere deur?”
 
 
 
Vertaling uit het Engels: Hannie Rouweler

One thought on “I ask Go to another door (Ik vraag om naar een andere deur te gaan) – Tatyana Koshkina / Vertaling uit het Engels: Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s