Paradise (PARAÍSO – Raj) / Poem by Eliza Segiet

Poem by Eliza Segiet
 
 
Paradise
 
I filled my eyes with beauty and ugliness.
In the damp basement
I recall
the murmur of the river,
which,
without paying heed to the obstacles,
douched the still boulders.
For years, in the same place
the anchored stones
did not allow the elements
to move them elsewhere.
 
The relentless, mindless
figments of the earth
are to be harder than the human?
 
I will drift with the current of life
– I will find my paradise.
 
Translated by Artur Komoter
 
 
 
PARAÍSO
 
Llené mis ojos de hermosura y fealdad
en el húmedo sótano.
Recuerdo
el murmullo del río,
que sin prestar atención a los obstáculos,
lavó las piedras inmóviles.
Desde hace años, en el mismo lugar,
los anclados guijarros
no permiten a los elementos
moverlos a otra parte.
 
Implacables, sin sentido,
los figmentos de la tierra
¿son más difíciles que los humanos?
 
Iré a la deriva con la corriente de la vida.
– Encontraré mi paraíso.
 
Traducción al Español: Alicia Minjarez Ramírez
 
 
Raj
 
Napoiłem oczy pięknem i brzydotą.
W wilgotnej piwnicy
przypominam sobie
szmer rzeki,
która
nie zważając na przeszkody,
obmywała nieruchome głazy.
Od lat, w tym samym miejscu
zakotwiczone kamienie
nie pozwalały żywiołowi
przenieść się gdzie indziej.
 
Nieustępliwe, bezmyślne
wytwory ziemi
mają być twardsze od człowieka?
 
Popłynę nurtem życia
– znajdę swój raj.
 

One thought on “Paradise (PARAÍSO – Raj) / Poem by Eliza Segiet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s