Një emër pa fluturim (Un nome senza volo) – Yuleisy Cruz Lezcano / Përktheu në shqip Juljana Mehmeti

Poezi nga Yuleisy Cruz Lezcano
 
 
Një emër pa fluturim
 
Ti krahëve të tu u dhe një emër,
një emër që tëndin vrau,
me ikjen e errët
të fjalës së pyetur.
Ti krahët le
në një jetë të shkuar,
bashkë me shiun
plagosur stuhisë.
Hi i trishtuar që ndalet
dhe fluturim i vrarë nga një emër,
me plumb gjuajtur lart
dhe breshëri të të vërtetave të munguara.
Tani je një petal i përgjumur,
që nuk di,
në cilën lule dëshiron të rritet.
 
 
 
Un nome senza volo
 
Tu hai dato un nome
alle tue ali,
un nome che ha ucciso il tuo nome,
con la partenza oscura
della parola interrogata.
Tu hai lasciato le tue ali
in una vita passata,
fidanzate della pioggia,
ferite dalla tempesta.
Triste cenere che si arresta
è il volo ucciso da un nome,
con alto piombo
e raffiche di mancate verità.
Ora sei un petalo addormentato
che non sa
in quale fiore vuole crescere.
 
 
 
Përktheu në shqip Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s