When you’re alone (Als je alleen bent) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
When you’re alone
 
I have a sheepskin on my mattress, are the words
that still echo
from a lonely girlfriend. I’m never cold.
 
Make sure you are warm
if you are lonely
set the heater a few degrees higher
lay a warm blanket
over the backside of the couch
 
Consider how many people there are
knowing the same feeling
you are never alone in
your being alone
 
Fill the fridge with everything that
is only meant for you
advantage is surely that you will never again
have to shop for someone else
never tidy up someone else’s stuff
 
Put an extra blanket on your bed
sleep on a large mattress of spacious side
so there is always lots of room
 
 
 
Als je alleen bent
 
Ik heb een schapenvel op mijn matras, zijn de woorden
die nog nagalmen
van een eenzame vriendin. Ik heb het nooit koud.
 
Zorg dat je het warm hebt
als je eenzaam bent
zet de kachel een paar graden hoger
leg een warme deken
over de leuning van de bank
 
Bedenk hoeveel mensen er zijn
die datzelfde gevoel kennen
je bent nooit alleen in
je alleen zijn
 
Vul de koelkast met alles wat alleen
voor jou is bedoeld
voordeel is toch zeker dat je nooit meer
boodschappen doet voor een ander
nooit rommel van een ander opruimt
 
Leg een extra deken op je bed
slaap op een grote matras aan de ruime kant
zodat er altijd veel ruimte is

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s