Fluturim i zjarrtë (IGNEOUS FLIGHT) – Teresinka Pereira President IWA / Përktheu në Shqip: Eleonora Gjoka IWA

Poezi nga Teresinka Pereira
President IWA
 
 
Fluturim i zjarrtë
 
Metafora mund t’ ju zbukurojë temat,
ato nuk janë fjalë të kota,
sepse nëse merrni verën
që e shpikëm vete,
ajo do të bëhet shi
dhe ujë,
për shkretëtirën e thatë
të shpirtit!
 
Përveç kësaj,
dikush përdor përsëri
lojërat e fëmijërisë,
për të vrarë frikën gjat natës,
e cila të torturon si një avangardë
Etje baroke ose një katarzë e shtrembëruar
e zhveshur në duart tona,
tërheqje pas mijëra kënaqësive
që kurrë nuk i shijuam më parë…
 
Por nuk më shqeteson asgjë nga këto:
Unë jam një balerinë e heshtur pa muzikë…
Nxënësit e mi shohin në monitor
dhe gjithçka që ndjej rreth vetes,
më kthehet në pyetje.
Po unë nuk di si të përgjigjem!
Në një fluturim të zjarrtë
zogjtë lirikë dalin nga goja ime
dhe nuk kanë vend ku të shkojnë!
 
 
IGNEOUS FLIGHT
 
Metaphors may fill you with themes.
They are not vain words
Because if you take the wine
Of your own invention,
It will become rain
And water for the arid desert
Of your soul.
 
Besides this, you use again
The childhood games
To kill the night with fear
Which torments like an avant-garde
Baroque thirst or a twisted catharsis
Stripping in your hands
The attraction of thousands of pleasures
Never touched before…
 
But I don’t care for any of this:
I am a ballerina without music
My pupils look at the monitor
And all I see are questions
I do not know how to answer.
In an igneous flight
Lyric birds take off from my mouth
And have no place to go.
 
 
Përktheu në shqip Eleonora Gjoka IWA
September 21, 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s