Mother Nature (Matka Natura) – Eliza Segiet / Translated into english by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet
 
 
Mother Nature
 
Where
the salty lakes
hide their springs,
where
the earth
shows its life
 enchanted we congeal.
The magic of colors is happening.
 
Dallol fascinates,
the Afars see it every day.
 
The hopes do not languish
that one day,
not yet stripped of beauty,
the terrestrial extraterrestrial patch
of the world
will delight not only the natives
but those who will visit this place
and not leave behind
civilizational monuments
of their own stupidity.
 
 
Matka Natura
 
Tam,
gdzie słone jeziora
ukrywają źródła,
tam,
gdzie ziemia
pokazuje swoje życie
 oczarowani zastygamy.
Dzieje się magia kolorów.
 
Dallol fascynuje,
Afarowie widzą go na co dzień.
 
Nie marnieją nadzieje,
że kiedyś,
jeszcze nie odarty z piękna
ziemsko  nieziemski skrawek świata
zachwyci nie tylko tubylców
a tych, którzy odwiedzą to miejsce
i nie zostawią po sobie
cywilizacyjnych pomników
własnej głupoty.
 
Translated into english by Artur Komoter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s