Poezi kurde në kujtim të Asia Ramazan Antar, heroinë kurde që vdiq në moshën 20 – vjeçare për të mbrojtur Sirinë nga Isis – Abdulla Goran (poet kurd) / Përktheu në shqip nga Italishtja Juljana Mehmeti

Poezi kurde në kujtim të Asia Ramazan Antar, heroinë kurde që vdiq në moshën 20 – vjeçare për të mbrojtur Sirinë nga Isis.

***

Po shkoj, nënë.
Nëse nuk kthehem
do jem lule e këtij mali
një copëz toke për një botë
më të madhe se kjo.
Unë po shkoj, nënë.
Nëse nuk kthehem,
trupi do të shpërthejë aty ku torturohet
dhe shpirti do të përplaset si uragan,
në të gjitha portat.
Unë po shkoj…, Nënë…
nëse nuk kthehem
trupi im do te jetë fjala…
e të gjithë poetëve.

 

Solli në shqip Juljana Mehmeti

 

POESIA CURDA in ricordo di Asia Ramazan Antar, eroina curda morta a 20 anni per difendere la Siria dall’Isis

***
Io vado, madre.
Se non torno,
sarò fiore di questa montagna,
frammento di terra per un mondo
più grande di questo.
Io vado, madre.
Se non torno,
il corpo esploderà là dove si tortura
e lo spirito flagellerà, come
l’uragano, tutte le porte.
Io vado … Madre …
Se non torno,
la mia anima sarà parola …
per tutti i poeti.

 

@ Abdulla Goran ( poeta curda)

Immagine di Repubblica.it
Pagina nessuno è straniero.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s