Poem by Dr Navin Kumar Upadhyay / Translated into Filipino Language by Eden S Trinidad

Poem by Dr Navin Kumar Upadhyay
 
 
***
 
If I get regards in world,
That’s honour to Almighty
God,
If I am hurt anywhere,
That’s the result of my fault.
 
If I am appreciated anywhere,
Bowing head to most honorable,
I’m full of disqualification
Never look so high, invisible.
 
All sweet world creation is of divinity,
What ever bitter made that’s
the result of our cruelty /humility,
I surrender fully with my sweet devotion,
O my dear! Unable to express myself.
 
 
 
***
 
Kung pagkalooban man ako ng pagpapahalaga sa mundong ito
Ang papuri ay tanging sa Dios Ama ko.
 
Kung ako man ay masaktan
Iyan ay bunga ng aking kasalanan.
 
Kung ako man ay makatanggap ng mga papuri
Magpupugay ako sa bawat hari.
 
Walang akong kakayanan
Walang maipagmamalaki kailanman.
 
Ang lahat ng nalikha ay banal
Kung ano man ang naidulot na kapaitan
Ay bunga ito ng ating kalupitan.
 
Buo kong inihahandog ang aking matamis na katapatan,
O mahal ko! Damdamin ko’y Hindi ko kayang mailarawan.
 
 
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Isinalin Tungo Sa Wikang Filipino
Translated into Filipino Language by Eden S Trinidad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s