Poems by  Tong Thu NGAN

Poems by  Tong  Thu  NGAN

 

LET’S GO HOME ROSES

Let’s go home Roses, let’s go home
Spring is low on the shelf
Let’s go home for the desire to remember
Go home for the moon to fall down

Let’s go home Roses, let’s go home
Autumn red leaves are already falling off
The golden deer are bewildered, the old forest sings
The sound of a man is broken

Let’s go home, let’s go home Roses
I have missed my fate in the hundred years
Golden spy, cry, i stop crying
Miss… miss… do the shadow of a person

Come back… let’s go home… Roses
The old road, the old way has forgotten
Far away from thousands of miles, who remembers
A thousand years of the Lunar is still lonely

Cold wind every storm, cold every single
Grass, flowers in the old days are still green
A sad and sad hour
Let’s go home Roses, come back to love…

 

VỀ THÔI HOA HỒNG

Về thôi hoa hồng, về thôi em
Mùa xuân thấp thoáng ở bên thềm
Về đi cho thỏa lòng mong nhớ
Về đi cho trăng rụng xuống thềm

Về thôi hoa hồng, ta về thôi
Mùa thu lá đỏ đã rụng rồi
Nai vàng ngơ ngác, rừng xưa hát
Vẵng tiếng đàn ai gió rã rời

Về thôi, về thôi hoa hồng ơi
Trăm năm ta đã lỡ duyên rồi
Điệp vàng thôi khóc, ta thôi khóc
Nhớ… nhớ… làm chi bóng một người

Về… về thôi… hoa hồng ơi
Đường xưa, lối cũ đã quên rồi
Xa xôi vạn dặm ai còn nhớ
Ngàn năm bóng nguyệt vẫn đơn côi

Gió lạnh từng cơn, lạnh từng cơn
Hoa cỏ ngày xưa vẫn xanh mơn
Một tiếng cố nhân sầu quạnh quẽ
Về thôi hoa hồng, về yêu hơn…

 

IN THE GARDEN LATE THE NIGHTINGALE HAS ARRIVED

In the garden late, the nightingale has arrived
In my soul, the kiss has just turned into the life
In the golden cocoon, just spread the spring
Buzzing night, festival night

In the garden late, the yellow butterfly just passed
Waiting for a life to regret my youth
In the garden late just touched a warm arms
I woke up with a drunken hangover

In the garden late, the forest bird
low glimpse
The queue leaves waiting for the drop of dew tomorrow
In the garden late dream sleep page castle
I am waiting for the body

Love the butterfly hugging the sadness
Is the magical flower dream back yet
Pity the butterfly for a whole life to force the body
Dream of a beautiful day

In the garden late, the nightingal sing in anywhere
Sing holy the just once and then die
A butterfly, the flower branch has just escaped
Gorgeous in the amazing sunshine…

 

TRONG VƯỜN KHUYA HỌA MI ĐÃ VỀ

Trong vườn khuya họa mi đã về
Trong hồn ta nụ hôn vừa hóa kiếp
Trong kén vàng vừa hé nụ tầm xuân
Đêm xôn xao, đêm lễ hội tưng bừng

Trong vườn khuya con bướm vàng vừa đậu
Đợi một đời nuối tiếc nụ xuân phai
Trong vườn khuya vừa chạm một vòng tay
Ta bừng tỉnh cơn say đời chếnh choáng

Trong vườn khuya con chim rừng thấp thoáng
Lá xếp hàng chờ đợi giọt sương mai
Trong vườn khuya mơ giấc ngủ trang đài
Gom mộng mị liêu trai chờ lột xác

Thương con bướm ôm nỗi sầu ngơ ngác
Giấc mơ hoa kỳ diệu đã về chưa
Thương con bướm cả một đời ép xác
Mơ một ngày lộng lẫy áo thanh tân

Trong vườn khuya họa mi hót trong ngần
Ngân thánh thót chỉ một lần rồi chết
Một xác bướm, cành hoa vừa thoát kiếp
Đẹp lung linh dưới ánh nắng tuyệt vời…

 

COME BACK WHEN THE AFTERNOON FALL DOWN

Back in the afternoon, it’s ready down
Back in the afternoon, it’s already back to the wind
Let’s go home, return the happy time
Let’s go home, we have flown the youth

Let’s go home a warm rose
Going to the end of the game in the afternoon
Let’s go home… let’s go home
A hundred years of calling a romantic sky

Let’s go back to the misty dust
The red eagle tree is falling, the fall is yellow
Let’s go home, the slope is over
Half dawn, rain overflow, floating water

Let’s go home, thank you
Tears of the eyes of a lifetime
Let’s go home, let’s go to the side each other
The afternoon smoke has flown to the roof

Let’s go back half a piece of Ivory Moon
The wind is holding tree, the chicken nape in the night
Let’s go home, love hasn’t forgotten
White night dew in the bloom…

 

VỀ THÔI CHIỀU XUỐNG

Về thôi chiều đã xuống rồi
Về thôi chiều đã lưng đồi gió reo
Về thôi gềnh đá cheo leo
Về thôi mình đã bay vèo tuổi xuân

Về thôi một đóa hồng nhung
Chiều thoi thóp xuống cuối cùng cuộc chơi
Về thôi… về thôi ta ơi
Trăm năm réo gọi một trời lãng du

Về thôi khói bụi mịt mù
Cây bàng lá đổ, nắng thu đã vàng
Về thôi con dốc canh tàn
Bình minh một nửa, mưa tràn, nước trôi

Về thôi tàn đóa hoa môi
Lệ cay đôi mắt một đời lênh đênh
Về thôi, ta hãy về bên
Khói lam chiều đã bay lên mái nhà

Về thôi nửa mảnh trăng ngà
Gió lay cành trúc tiếng gà gáy đêm
Về thôi tình đã chưa quên
Trắng đêm sương rụng bên thềm nở hoa…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s