One More With Feelings (Isa Pa With Feelings) / Poem by Eden S. Trinidad

Poem by Eden S Trinidad

 

One More With Feelings

A love that sparks through tiny lights
Illumine our hearts and take us away
from the darkest past.

Let the stillness of silence
Bedazzled by our love
Unmindful of the sound of silence
Let the deafening silence
Deafen the world
with the thunderous beating
of two hearts IN LOVE.

Let our hearts twinkle as one
Let me be your melody!
Let me be your thought!
And let the beating of our hearts,
Makes you hear me whisper
“I am yours and You are mine!”

 

Isa Pa With Feelings

Ang ating pagmamahalang
Nagsimula sa mumunting ilaw ng “Xmas lights”.
Pahintulutang lumiwanag sa puso natin
At Ilayo tayo sa dilim ng kahapong karanasan.

Hayaang lunurin ng katahimikan
Ang ating pagmamahalan
Hayaang ang nakakabinging katahimikan
Ay malunod ng dumadagundong na tibok
Ng dalawang pusong nagmamahalan.

Hayaang pag-isahin itong pintig ng ating mga puso
Hayaang ako ang maging musika mo,
Hayaang ako ang maging pandinig mo, giliw ko
At hayaan mong ang pintig
ng dalawang pusong nagmamahalan
Ang marinig at maramdaman
Bumubulong …
“Ako’y sayo, ikaw ay akin”

ALL RIGHTS RESERVED
Oktubre 21, 2019

2 thoughts on “One More With Feelings (Isa Pa With Feelings) / Poem by Eden S. Trinidad

Leave a Reply to Pushpalatharamakrishnan Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s