Perlat e zeza (Black pearls) – Hannie Rouweler / Përktheu në shqip Arben Hoti

Poezi nga Hannie Rouweler

 

Perlat e zeza

Ato janë të rënda në dorën time, shkëlqejnë,
kreshtat paraqesin cikle
të viteve apo të konsumimit të tyre,
që kanë kaluar. Lotët
e Afërditës që nuk u thanë
nga fjalët. Përpjekje e kotë,
mendimet e humbura, fjalët e humbura
tentimi i pasuksesshëm ringjalljes.
Unë i peshoj lotët e saj, ato janë më të rënda
sesa pikat në bar herët në mëngjes,
më të rënda se shiu
që rri pezull në degët e pemëve,
më të rënda se sa unë kam mundur ti përshkruaj ndonjëherë
per ata, të cilët duan të kuptojnë. Kjo ngadalë po bëhet sa vjen
e më e rëndë sikurse ditët që veniten
përgjatë viteve. Duke u grimcuar gradualisht në pjesë të vogla.

Margaritarët e vërtetë janë të vrazhdë. Nëse ata i fërkon me njëri tjetrin, do ndjesh një lloj rezistence, një lloj efekti grryes. Margaritarët falso rëshqasin njëri me tjetrin pa asnjë rezistencë.
Nëse i fërkon dy margaritarë të vërtetë në pjesën e sipërme të tyre, nga aty do të dalë pak pluhur.

 

Black pearls

They are heavy in my hand, shining,
ridges indicate circles
of years or of wearing out of the years
that have passed. The tears
of Aphrodite that were not dried
with words. The vain effort
the lost thoughts the lost words
the unsuccessful attempts at recovery.
I weigh her tears, they are heavier
than the drops on the grass early in the morning
heavier than the drops
hanging on branches of trees
heavier than I ever could explain
to whom would understand. That it slowly gets more
and more gain in weight like the days slipping away
in years. Gradually crumbling in more pieces.

Real pearls are rough. If you rub two pearls together you will feel some resistance, a kind of
abrasive effect. Fake pearls glide over each other without resistance. If you rub two real pearls
on top of each other, a little powder will come off.

 

Përktheu në shqip Arben Hoti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s