THANKS TEACHERS (CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI THẦY) / Poem by TONG THU NGAN

Poem by TONG THU NGAN

 

THANKS TEACHERS

Thanks all the teachers
Special teachers
In my life
The first steps

My mother is the first teacher
She teach me to eat, to say
She help me go step by step
My first way in my life

My father is strict
Teach me not to blow
Give me how many words
Raise me to the wings

I m learning the world
Mom holding my hand to probe
Baby please learn
Amazing letters

My teacher is mom
My teacher is father
My teacher is grandma
My teacher is grandfather

Iife is not easy
I have many teachers
Holding my hand to teach
Silent along by my step

My teacher is a friend
Very sincere advise me
The road of life does not fall down
Accept everything

My teacher for knowledge
Life gives me the way
Show me the experience
Teach me to love

I love the teachers
I love you daddy
I love all people
Give me never experienced

Thanks for the teachers
My heart is so naive
Love is giving away
Thank you for this life…

 

CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI THẦY

Cảm ơn những người thầy
Những người thầy đặc biệt
Trong cuộc đời của tôi
Những bước chân đầu đời

Mẹ tôi thầy đầu tiên
Dạy tôi ăn, tôi nói
Người dìu tôi từng bước
Tôi chập chững vào đời

Cha tôi người nghiêm khắc
Dạy tôi chẳng đòn roi
Cho tôi bao nhiêu lời
Nâng tôi lên đôi cánh

Tôi ê a đọc chữ
Mẹ nắm tay dặn dò
Con ơi học đi nhé
Những con chữ tuyệt vời

Thầy của tôi là mẹ
Thầy của tôi là cha
Thầy của tôi là bà
Và ông tôi cũng thế

Đường đời không phải dễ
Tôi có bao người thầy
Nắm tay tôi dạy dỗ
Âm thầm theo bước tôi

Thầy tôi là người bạn
Rất chân thành khuyên tôi
Đường đời không gục ngã
Chấp nhận mọi thứ thôi

Thầy tôi cho kiến thức
Đời cho tôi con đường
Chỉ cho tôi kinh nghiệm
Dạy tôi biết yêu thương

Tôi yêu những người thầy
Tôi yêu mẹ, kính cha
Tôi yêu những người già
Cho tôi bao từng trải

Cảm ơn những người thầy
Lòng tôi rất thơ ngây
Yêu là cho đi hết
Cảm ơn cuộc đời này…

TỐNG THU NGÂN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s