THE PEAK OF FLICKERING LOVE (ĐỈNH TÌNH LIÊU PHIÊU) – Ngoc Le Ninh / Translatrd by Linh Vu

Poem by Ngoc Le Ninh
 
 
THE PEAK OF FLICKERING LOVE
 
Let’s break up! Sweetheart!
Although our love affair has been filthy by life-dust.
 
Quickly, walk over the zone of loving each other
Our hearts vow to meet again in the afterlife.
 
Please stop! We should not blame each other
Not sowing nostalgia to the rain of sorrows
 
On remembering the moments we were together
You said:” You hug me so strong! Hurt!”
And then, we merged into each other
You really enjoyed my kissing on you so deeply.
 
The way you would depart spreading with fragrance
The way I would return flooded with cold wind and icy rain.
 
Forget the peak of flickering love
Falling down into the green mossy abyss.
 
I am revealing my rocky chest in silence
And foolishly facing toward the sky in far distance.
 
Let’s break up! Sweetheart!
Our happiness should be buried in our hearts.
 
 
 
ĐỈNH TÌNH LIÊU PHIÊU
 
Mình chia tay nhau đi em!
Dẫu đường tình vương bụi đời lấm lem.
 
Bước nhanh qua miền thương nhau
Trái tim hẹn thề gặp lại kiếp sau.
 
Xin thôi! Ta đừng trách nhau!
Gieo nỗi nhớ theo mưa lòng đớn đau.
 
Nhớ những lúc ta bên nhau
Em nói: ” Anh ghì em mạnh quá! Đau!
Thôi rồi! Ta hòa vào nhau!
Em rẩt thích! Anh hôn em thật sâu
 
Đường em đi hương thơm giăng
Đường anh về gió mưa ngập giá băng.
 
Quên đi đỉnh tình liêu phiêu
Rớt rơi trong vực lòng mốc xanh rêu.
 
Anh phong phanh ngực đá câm
Cùng ngây ngô về vùng trời xa xăm.
 
Mình chia tay nhau đi em!
Hạnh phúc ta đem chôn vùi trong tim.
 
 
 
Translatrd by Linh Vu (Anerican)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s