My mother’s picture (Foto van mijn moeder) / Poem by Hannie Rouweler

My mother’s picture
 
I found my mother back in a grass field
sitting on the ground in a corner
she has torn herself away from the rest,
she shows very much being herself a friend writes me
 
I had not seen it like this before,
but now that I look better, I mainly see
how young she is, I guess around eighteen,
she looks so seriously without a smile
 
Long before the war, the photo was taken
somewhere near Zeldam, a farming hamlet
where she grew up on a farm:
I believe she got her milk diploma that day
 
I would certainly have given her some advice
if she was my sister, her sister stands in the middle,
why she gave herself so few choices
that question will always linger on that photo.
 
 
 
Foto van mijn moeder
 
Ik heb mijn moeder teruggevonden in het gras
onderaan in een hoek
zij heeft zich los gescheurd van de rest
ze is zo helemaal zichzelf, schrijft een vriendin mij
 
Ik had het zo niet eerder gezien
maar nu ik beter kijk zie ik vooral hoe jong ze is
zo rond de achttien schat ik haar
ze kijkt zo ernstig zonder lach
 
De foto is lang voor de oorlog genomen
ergens in de buurt van het Zeldam een boerengehucht
waar zij opgroeide op een boerderij:
ik denk dat ze die dag haar melkdiploma kreeg
 
Ik zou haar zeker enig advies hebben gegeven
als ze mijn zus was, de hare staat verderop in het midden,
waarom ze zichzelf zo weinig keuzes gaf
die vraag zal altijd blijven hangen op deze foto.
 
 
 
Hannie Rouweler

One thought on “My mother’s picture (Foto van mijn moeder) / Poem by Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s