Start over ( Opnieuw beginnenà) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Start over
 
Just like you take canvas from a rack
turn this over a couple of times
you put it on an easel close to the window
by which daylight already falls on all that white of its circumference,
this is how I would like to start the day again
 
in the late evening
the familiar stars high in the sky and always those images
you quickly recognize with the eyes
the moon now hidden behind a roof and building
but soon appearing,
this way I would like to start the morning again without thinking.
 
Naturally in the same manner you lay brushes beside tubes of paint
which colours have already been selected and no more than three or four
as you know you can mix them on canvas
or on a small scale still full of remains from previous times.
Such way I would like to start again.
 
Coincidence gets much more chance while you are busy and yet
have no idea what’s coming afterwards. You live right now
and just open your hands to what unexpectedly might fall within
a gift that nobody gave before so special
and then the waiting. Undergoing patience, practice,
repeats of what previously was repeated in a quite different shape.
 
 
 
Opnieuw beginnen
 
Zoals je canvas pakt uit een rek
dit een paar keer omdraait voordat
je hem op een ezel zet dichtbij het raam
zodat alvast daglicht valt op al dat wit van zijn omtrek,
zo zou ik de dag opnieuw willen beginnen
 
met in de late avond
het vertrouwde van sterren hoog in de lucht en altijd die beelden
die je vlug met het oog herkent
de maan nu nog achter een dak en gebouw verborgen
maar spoedig tevoorschijn zal komen
zo zou ik de ochtend opnieuw willen beginnen zonder nadenken.
 
Vanzelfsprekend zoals je kwasten neerlegt naast de tubes verf
waarvan de kleuren al zijn uitgezocht en niet meer dan drie of vier
omdat je weet dat je die kunt mengen op het doek
of op een schaal die nog vol resten zit van vorige keren.
Zo zou ik opnieuw willen beginnen.
 
Toeval krijgt dan veel meer kans terwijl je bezig bent en nog geen
Idee hebt wat komen gaat. Je leeft op dit juiste moment,
opent je handen voor wat onverwacht daarbinnen valt
een geschenk dat niemand eerder gaf zo bijzonder
en dan het wachten. Het ondergaan van geduld, oefeningen,
herhalingen van wat zich eerder op een andere wijze herhaalde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s