ВЕРУВАМ – НЕ ВЕРУВАМ / БИЛЈАНА З. БИЛЈАНОВСКА

БИЛЈАНА З. БИЛЈАНОВСКА
 
 
ВЕРУВАМ – НЕ ВЕРУВАМ
 
Верувам
дек в‘ зори
сонцето повторно ќе блесне
дека новиот ден
полн со нови предизвици
ќе биде,
дека мојата муза
нова Нада ќе ми донесе
кога повторно ќе посакам
со стихови и песна
низ светот да тргнам.
Верувам
дека и ноќта лесно ќе се спушти
смирување да нѝ донесе
и одмор заслужен
по денот исполнет
со обврски остварени.
Но не им верувам
на лагите со кои душите нѝ ги полнат
и умот нѝ го матат
со ветувања неостварливи
дека на власт стигнале
оти Татковината ја сакале
а јасно нѝ е во секој миг
дека моќта ги привлекува
и господарот пара
со кои само своите џепови ги наполниле
и ништо за Татковината не дале!
И не верувам дека така
до правдина може да се стигне
оти таму каде ‘силата владее
знаеме дка правдина немало никогаш‘
така од секогаш било
еднакво е и сега
поради нашата наивснот
што секогаш еднакво се мамиме
па гласот на измамниците им го даваме.!
 
 
 
ВЕРУЈЕМ – НЕ ВЕРУЈЕМ!
 
Верујем
да ће јутром
Сунце поново засјати
да ће нови дан препун
Нових изазова бити
да ће и моја муза
Нову Наду да ми донесе
када поново поежелим
Стиховима и песмом
да светом кренем.
Верујем
да ће и ноћ лагано пасти
да нам смирај донесе
и одмор заслужени
после дана препуног
оствареним обавезама.
Али не верујем
лажима што нам душе пуне
и разум муте
обећањима неостварљивим
да су на власт доспели
јер су домовину волели
а јасно нам бива свакога трена
да их је моћ привлачила
и господар новац
којим су само своје
џепове напунили и
ништа за домовину нису дали!
И не верујем да се тако
до правде може стићи
јер тамо где ‘сила влада
знамо да правде никада нема‘
тако је одувек било
једнако је и сада,
авај нашој наивности
што сваки пут једнако се преваримо
па глас дамо преварантима!
 
@bibi.biljanovska – all right reserved

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s