IMN EXISTENȚEI ( Fiului meu, Mihai-Gabriel) – HYMN TO EXISTENCE (To my son, Mihai-Gabriel) – 存在的禮讚 / Poem by Elena Liliana Popescu

Poem by Elena Liliana Popescu

 

IMN EXISTENȚEI

Fiului meu, Mihai-Gabriel

V

Dar trebuiau să treacă mai multe veacuri încă
în marea pribegie, de gând imaginată,
aflat din ignoranţă în starea ce-l aruncă
în cea mai grea robie, de simţuri dominată.

Şi-n vastele iluzii cuprins fără să creadă,
trăind în nefiinţă, a Sinelui uitare,
Fiinţa-om pierdută, ajunsă să decadă
ca numai prin credinţă să afle-n fiecare

Făptură diferită, un seamăn sau un frate
în care să cinstească pe Cel ce le animă,
să poată-atunci să vadă că toate sunt create
şi-n haina pământească, ce Forma o exprimă,

Adăpostesc un suflet mereu în căutare,
ce e fără de moarte prin har dumnezeiesc –
Şi-atunci să-Ţi mulţumească, primind a Ta iertare
de tot ce îl desparte, dar zorii îi vestesc,

De clipa însemnată când va putea să creadă
cu-adevărat în Tine descoperind în el,
Trimisul Tău în lumea ce n-a ştiut să vadă
şi viaţa să-Ţi închine, supusul Tău fidel

Din eul ce-oglindeşte a Ta desăvârşire,
în sine tăinuită şi-n care-i încrustată
Iubirea ce răsare şi dăinuie în Fire,
din Inimă ivită şi-n inimi revărsată –

Pe care-a căutat-o, de când se ştie, omul
privind, fără să vadă, în tot ce-l înconjoară
acel etern în toate, ce îl conţine-atomul,
a viului dovadă şi singura comoară

Ce-l însoţise tainic şi îi păstrase viaţa,
doar ea neschimbătoare în tot ce-i schimbător,
fiind mosorul veşnic ce-şi desfăşoară aţa
şi-n lumea muritoare, doar El nemuritor.

 

HYMN TO EXISTENCE

To my son, Mihai-Gabriel

V

But more centuries had yet to pass
in the great wondering, by thought envisaged,
by ignorance being in the state that throws him
in the harshest servitude, by senses dominated.

And in the vast illusions enveloped without believing,
living in unbeing, a forgetting of the Self,
the lost human-Being, fallen
so that only through faith it should find in each

Different creature, a kin or a brother
in which to pay homage to the One animating them,
he would then be able to see that everything is created
and in its earthly cloth, which Shape expresses,

Each has a soul forever searching,
that is everlasting through divine grace –
And then he would thank You, receiving Your forgiveness
for all that separates him, but is ushered to him by dawn,

From the fated moment when he would be able to believe
truly in You, discovering within himself
Your Messenger into the world that did not know how to see
and he would dedicate his life to you, Your loyal subject

From the self that mirrors Your excellence,
Within himself hidden and in which there is inscribed
the Love that springs and lasts in Creation,
from the Heart born and in hearts spilled –

Which the man has looked for since he can remember,
watching, without seeing in all that surrounds him
that eternal in everything, that is contained in the atom,
a proof of the vivid and the only treasure

That had secretly accompanied him and kept his life,
the only one unchanged in all that changes,
being the perpetual reel that unwinds the thread
and in the dying world, only He is undying.

Translated by Andreea Mocanu

 

 

存在的禮讚

To my son, Mihai-Gabriel

V

但是還要經過好幾個世紀
在大為驚異中,經過設計的思想,
經過處在被拋棄狀態的無知
在最惡劣奴役下,經過受支配的感受。

而籠罩在不信任的巨大妄想中,
生活在非實存中,忘記自我,
失落的人性,墮落了
只有靠信仰才能找到各個

不同的造物、親屬或兄弟
向賦予生命的至尊致敬,
得以見到所創造成果的萬物
以人間衣裝表現出形狀,

每人都有永遠追尋中的靈魂,
藉神聖恩賜獲得永恆—
然後感戴祢,接受祢的寬恕
為了分手而去,黎明復還的一切,

從能夠相信的宿命時刻起
忠實於祢,自己內心發現
祢的使者進入不知如何觀看的世界
把生命獻給祢,祢的忠誠屬下

自我映照出祢的傑出卓越,
隱藏在自己內心,其中銘刻
自然萌發和延續持久的愛,
發自真心,在心中吐露—

人自從能記憶起,就在尋找、
觀察,卻未見到周圍一切
容納在原子內的永恆萬物,
生動且唯一寶貴的明證

就是祕密相陪伴,保住生命,
在一切變化中唯一不變的,
成為解繞出紗線的永久捲軸
在垂死世界裡,唯祂不滅。

Translation by Lee Kuei-shien

[„IMN EXISTENȚEI” (Elena Liliana Popescu, Ed. Herald, Bucureşti, 2000)];
[“季節” (SEASONS, Elena Liliana Popescu, Showwe, Taipei, Taiwan, 2019), translated into chinese by Lee Kuei-shien]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s