World Poetica Traboini – NAIM ARAIDI (Izrael) / Përktheu dhe realizoi videopoezinë Kolec P. Traboini

World Poetica Traboini – NAIM ARAIDI (Izrael) 

Nëse duam të mësojmë si shkruhet poezia duhet të përjetohet dashuria e dhimbja më e thellë për çfarë ndodh rreth e përqark teje. Uni poetik ndodhet më së shumti përtej gjoksit tënd në hapsirën ku ndodhet njeriu si pjesë e kësaj bote. Kjo poezi është e madhërishme edhe sepse është e thjeshtë, por me shkalle intensiteti të jashtëzakonshëm. Poeti nuk jeton më, por shpirti i tij ka mbetur në vargje që kurrë nuk vdesin. Faleminderit poet! Ti e drejton njeriun për nga e mira, e bukura dhe sublimja.

Përktheu dhe realizoi videopoezinë Kolec P. Traboini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s