Below the Surface (Pod powierzchnią) – Eliza Segiet / Translated by Atrur Komoter

Poem by Eliza Segiet

 

Below the Surface
In the blistering silence,
deedy,
thirsty for gems,
they burrow an uncertain future.
The unrest of the seekers disappears
with
the opalescence of the uncovered stone.
They keep looking
one is not enough.
To fulfill their dreams of wealth,
they settle in the underground
Coober Pedy.
There,
in the desert,
it is better to live below the surface
– the lower the cooler
maybe
-the deeper the closer to the stone prize.
They burrow more corridors of hope
to say
I have everything. The world can be mine.
Worse, when at the decline of life
they understand that
-no loot
will resurrect lost time.
Pod powierzchnią
W skwarnej ciszy,
zapracowani,
spragnieni klejnotów
drążą niepewną przyszłość.
Niepokój poszukiwaczy znika
wraz
z opalizacją odkrytego kamienia.
Szukają dalej
jeden to zbyt mało.
By spełniać marzenia o bogactwie,
osiedlają się w podziemnym
Coober Pedy.
Tam,
na pustyni,
lepiej mieszkać pod powierzchnią
– im niżej tym chłodniej
być może
-im głębiej tym bliżej do kamiennej zdobyczy.
Drążą kolejne korytarze nadziei,
by móc powiedzieć
mam wszystko. Świat może być mój.
Gorzej, gdy u schyłku życia
zrozumieją, że
-żadne zdobycze
nie wskrzeszą utraconego czasu.
Translated by Atrur Komoter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s