DOLOROUS – UNLUCKY LOVE (LONG ĐONG TÌNH) – Poem by Ngọc Lê Ninh / Translated into English by LINH VU

Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
DOLOROUS – UNLUCKY LOVE
 
When the faith collapsed
Suddenly love flame on lips was off
Hope fell to pieces
What a deep sorrow I endured! My darling!
Your love flew along clouds
Sky covered with nostalgia
Raining in my alone heart
Coming upon the inconclusive area.
Rushing along suffering season
Storms tore off my heart
Rolling over my youth time
Swirling me into dolorous -bad luck.
 
 
 
LONG ĐONG TÌNH
 
Khi niềm tin sụp đổ
Chợt tắt lửa bờ môi
Hy vọng rơi vụn vỡ
Lăn lóc buồn! Em ơi!
Tình em theo mây trôi
Trời nhuốm màu thương nhớ
Tim anh mưa đơn côi
Hắt lên miền dang dở.
Ùa theo mùa đau khổ
Giông bão xé tan lòng
Cuốn qua thời trai trẻ
Xoáy anh vào long đong.
 
 
 
Translated into English by LINH VU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s