Young love (Jonge liefde) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Young love
 
Brittle and vulnerable. Like flowers just out of the bud
with thin leaves around a heart, tenderly
and full of expectation young love is that long afterwards
what at first glance seemed love will disappear in echoes.
The years do not wear out the image of a portrait
of young people that held each other’s hands
hidden places in a poorly lit street or park.
Postponing what could have been more
than a few words, smile, the kiss
that could never have been more. Brittle
the first view increased in hesitations
in morning light, without wind, without the harsh
gust that comes later and makes this appearance shake
already at the first sigh, a distance that follows naturally.
 
 
 
Jonge liefde
 
Broos en kwetsbaar. Zoals bloemen net uit de knop
met dunne blaadjes rondom een hart, zo teder
en vol verwachting is jonge liefde die nog lang na
wat op het eerste gezicht liefde leek nagalmt.
De jaren slijten niet het beeld van een portret
van jonge mensen, die elkaars hand vasthielden
verborgen plekken in een zwak verlichte straat of park.
Het uitstellen van wat meer had kunnen worden
dan enkele woorden, een glimlach, kus
die nooit meer had kunnen zijn. Zo broos
het eerste aangezicht in aarzelingen toegenegen
in het ochtendlicht, zonder wind, zonder het harde
waaien dat later komt en dit beeld doet beven
al bij de eerste zucht, de afstand die vanzelf nadert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s