LOVE CLOGS IN CORONA TIME (GUỐC TÌNH THỜI CORONA) – Poem by Ngọc Lê Ninh / Translated into english by Linh VU

Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
LOVE CLOGS IN CORONA TIME
 
Hey, Honey!
 
If I poured a ladle of boiling water into the past of your life,
thousands and thousands of worms of deceitful love would crawl out and cry.
If I fumigated your present life,
millions and millions of mice of intrigue love would run out, prostrate and roll over.
If I injected a special vaccination into the future of your life,
billions and billions of horrible Corona virus of love would drop dead.
 
Do not even try for explaining.
 
Because for a long time, with love clogs on my feet, I have gone through your heart.
Color palettes, white-black, defects-merits, hard-soft.
 
Come on! honey! Explaining is destroying yourself.
 
The best way to protect our love happy, beautiful and in long lasting
 
We should get married soon.
 
 
 
GUỐC TÌNH THỜI CORONA
 
Này em!
 
Nếu Anh dội gáo nước sôi vào quá khứ đời em
thì ngàn ngàn con sâu tình dối gian sẽ bò ra than khóc.
Nếu Anh hun khói vào hiện tại đời em
thì triều triệu con chuột tình vụng trộm xấu xa sẽ chạy ra lạy quỳ lăn lóc.
Nếu anh tiêm vắc-xin đặc chủng vào tương lai đời em
thì ti tỷ tên Crona, siêu vi tình khủng khiếp sẽ lăn quay giãy chết.
 
Đừng giải thích làm chi cho mệt !
Vì lâu nay anh đi guốc trong em
Các mảng sắc màu, trắng-đen khuyết-nổi, cứng- mềm..
 
Thôi! Thôi em! Thanh minh là tự diệt.
 
Tốt nhất để bảo vệ hạnh phúc tình yêu bền lâu êm đẹp
Mình cưới nhau luôn!
 
 
 
Translated into english by Linh VU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s