Shtëpia Botuese “ADA” publikon organin e vet periodik, Revistën Letrare -Artistike “𝐎𝐁𝐄𝐋𝐈𝐒𝐊 Nr: 225-226” / Botues : Roland Lushi

Shtëpia Botuese “ADA” publikon organin e vet periodik, Revistën Letrare -Artistike “𝐎𝐁𝐄𝐋𝐈𝐒𝐊 Nr: 225-226″

𝐎𝐁𝐄𝐋𝐈𝐒𝐊 Nr 225-226 Mars – Prill 2020
𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢𝐤𝐞 𝐥𝐞𝐭𝐫𝐚𝐫𝐨-𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐤𝐞

𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧 𝐢 𝐒𝐡𝐭𝐞̈𝐩𝐢𝐬𝐞̈ 𝐁𝐨𝐭𝐮𝐞𝐬𝐞”𝐀𝐃𝐀”
www.botimetada.com

Në këtë numër:

— 𝐄𝐃𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀𝐋 — •Pse ndodhi këshu? – 𝙍𝙊𝙇𝘼𝙉𝘿 𝙇𝙐𝙎𝙃𝙄

— 𝐓𝐑𝐄𝐆𝐈𝐌 —
•Takim me Bukowskin – 𝙁𝘼𝙏𝘽𝘼𝙍𝘿𝙃𝘼 𝙎𝙐𝙇𝘼𝙅
•Sekreti i fluturimit – 𝙃𝙄𝙌𝙈𝙀𝙏 𝙈𝙀𝘾̧𝘼𝙅
•Shartimi i gorricave – 𝙈𝙐𝙍𝘼𝙏 𝘼𝙇𝙄𝘼𝙅

— 𝐂𝐈𝐊𝐄̈𝐋 𝐏𝐎𝐄𝐓𝐈𝐊 —
𝙍𝙐𝙕𝙃𝘿𝙄 𝙂𝙊𝙇𝙀
𝘽𝘼𝙎𝙄𝙍 𝘽𝙐𝙎𝙃𝙆𝘼𝙎𝙃𝙄
𝙑𝙇𝘼𝘿𝙄𝙈𝙄𝙍 𝙈𝙐𝘾̧𝘼

— 𝐄𝐒𝐄 —
•Alisa Velaj, si konfigurim i vlerës artistike dhe estetike
të poezisë postmoderne shqiptare – 𝘼𝙂𝙍𝙊𝙉 𝙎𝙃𝙀𝙇𝙀
•“Shtegu i bardhë” nën një këndvështrim analitik – 𝙀𝙍𝙂𝙀𝙏 𝘾𝙀𝙉𝙊𝙇𝙇𝙄
•Fjalë për përmbledhjen me tregime “Demonët bëjnë sikur flenë” – 𝙑𝘼𝙉𝙂𝙅𝙐𝙎𝙃 𝙎𝘼𝙍𝙊

— 𝐓𝐑𝐄𝐆𝐈𝐌 𝐒𝐀𝐓𝐈𝐑𝐈𝐊 —
•Mblesja – 𝙂𝘼𝘽𝙍𝙄𝙀𝙇𝘼 𝙏𝙄𝙈𝙊𝙍𝙄 / Përkthyer nga 𝙄𝙇𝙄𝘼𝙕 𝘽𝙊𝘽𝘼𝙅

— 𝐍𝐆𝐀 𝐁𝐎𝐓𝐈𝐌𝐄𝐓 𝐀𝐃𝐀 —
•Për librin “Në kërkim të një ëndrre…” – 𝙈𝙀𝙍𝙄𝙏𝘼 𝙆𝙐𝘾̧𝙄 𝙏𝙃𝘼𝙍𝙏𝙊𝙍𝙄

OBELISK
Periodike letraro-artistike

Organ i Shtëpisë Botuese”ADA”
www.botimetada.com

Viti XII-të i botimit – Nr.225-226
Mars-Prill 2020
Del në datë 15 të çdo muaji.
Rregjistruar në ISSN
International Centre 45
rue de Turbigo, 75003 PARIS
FRANCE
ISSN: 2225-7896
Adresa e redaksisë:
Rruga : Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
cel: +355 68 221 9016
e-mail: rlushi@yahoo.it
Revistën “Obelisk” mund ta gjeni në të gjitha pikat e shitjes së gazetave dhe në libraritë kryesore në Shqipëri (me çmim 100 lekë), në Kosovë (me çmim 1 euro), e në Greqi (me çmim 1 euro).
“Obelisk” mund ta lexoni edhe në internet në adresën:
www.botimetada.com
Abonimet Europë: 1 vit – 15 euro+pp,
Amerikë: 1 vit – 20 usd+pp.
Për çdo vërejtje, sugjerim apo bashkëpunim kontaktoni në
e-mail: rlushi@yahoo.it
Nr. llog. B.K.T
Lekë: 515001834
IBAN – AL0220511650001834VAIDALLA
Shtypet në shtypshkronjën
e Shtëpisë Botuese “ADA”
Tiranë 2020

 

Botues : Roland Lushi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s