Silence that floats between us (De stilte die tussen ons drijft) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Silence that floats between us
 
A breathless silence
also between you and me
no cloud is moving
no footsteps at my door
only the flashing lights of the evening
illuminating deserted streets
traffic and people have long since disappeared
as if they are hiding now
for a nonexistent war inaudible
rumbling in the distance
 
Whatever it is
our senses will become more important
the silent approach of things
also between you and me
like the sea rocking back and forth
bridging large distances
a rickety boat that stays docked
waiting for rowers
but drifts ever deeper into the reeds
and up there the moon and stars
 
 
 
De stilte die tussen ons drijft
 
Een ademloze stilte
ook tussen jou en mij
geen wolk beweegt nog
geen voetstappen aan mijn deur
alleen de knipperlichten van de avond
die verlaten straten verlichten
verkeer en mensen zijn allang verdwenen
alsof ze zich nu schuil houden
voor een niet bestaande oorlog onhoorbaar
die in de verte rommelt
 
Wat het ook is
onze zintuigen zullen belangrijker worden
het zwijgend aanvoelen der dingen
ook tussen jou en mij
zoals de zee die heen en weer wiegt
afstanden overbrugt
een gammele boot die aangemeerd blijft
en wacht op roeiers
maar steeds dieper wegdrijft in het riet
met daarboven de maan en sterren

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s