The Ardennes (De Ardennen) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
The Ardennes
 
I see myself slowly descending
along steep mountain slopes
 
back over high bridges
with sturdy pillars
 
the flat land
is soon a forgotten land.
 
Wild orchids bloom
in wonderfully creamy landscape
 
I will never be able to forget them
so different between old and new
 
the first sight I was that young
and later with joy of recognition:
 
the small villages
the high pine forests
 
clean air to breathe
the Burgundian feeling
 
in kitchens. Caves and the
unobstructed view of valleys.
 
 
 
De Ardennen
 
Ik zie mezelf langzaam afzakken
langs steile berghellingen
 
terug over hoge bruggen
met stevige pilaren
 
het vlakke land
is weldra een vergeten land.
 
Wilde orchideeën bloeien
in dit wonderlijk roomrijke landschap
 
ik zal ze nooit kunnen vergeten
zo anders tussen oud en nieuw
 
de eerste aanblik zo jong was ik
en later met vreugde van herkenning:
 
de kleine dorpen
de hooggelegen dennenbossen
 
zuivere lucht om in te ademen
het bourgondische gevoel
 
in keukens. De grotten en het
vrije uitzicht op valleien.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s