Everything in the cart (Alles in het karretje) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Everything in the cart
 
your stuff, precious property
put it in a cart
 
your dreams not yet been fulfilled
put it in a cart
 
your thoughts on later plans
put it in a cart
 
your concerns about time and impermanence
put it in a cart
 
your loving desires waiting for transportation
put it in a cart
 
 
 
Alles in het karretje
 
je spullen, kostbaar eigendom
stop het in een karretje
 
je dromen nog niet vervuld
stop het in een karretje
 
je gedachten over latere plannen
stop het in een karretje
 
je zorgen over de tijd en vergankelijkheid
stop het in een karretje
 
je liefdevolle verlangens die wachten op vervoer
stop het in een karretje
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s