Për të gjitha gratë! – Poezi nga Alda Merini / Përktheu në Shqip: Erla Velaj

Poezi nga Alda Merini
 
 
Për të gjitha gratë!
 
E brishtë, pasuri gruaje, matricë e parajsës,
je një pikël faji
edhe në sytë e Zotit,
përpos luftërave të tua të përgjakshme
për emancipim.
E thyejnë bukurinë tënde
dhe mbetet një skelet dashurie,
ku klith ende hakmarrja
dhe vetëm ti arrin të qash,
e pastaj kthehesh e sheh bijtë e tu
e rikthehesh duke mos ditur ç’të thuash,
duke heshtur, e befasuar
dhe ashtu, shndërrohesh e madhe sa toka.
 
 
Përktheu në Shqip: Erla Velaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s