Ithaca: Poems by Germain DROOGENBROODT / Isinalin sa wikang Filipino – Eden Soriano Trinidad

GIACOMO MANZÙ

MALUNGKOT NA PAMAMAALAM

Para sa kanila, nasaan man sila, na kinailangang mamatay ng malungkot

Malamig ang silid
ng mga
puting dingding

tanging naririnig
ay ang alingangaw ng kalungkutan.

Wala ni isang malambing na salita
walang mainit na yakap

Tanging orasan
at tagas na,
pumapatak.

Walang kumakatok sa pinto
wala kang hinihintay
ni isa, kundi ang kamatayan.

 

PAG-ASA

Dahil ilang buwan ng walang ulan
sila ay nagdurusa
ngunit luntian parin ang kulay nila

kapagka nawalan ng pag-asa
sila man ay hindi mabubuhay

─ mga puno.

Isinalin sa wikang Filipino – Eden Soriano Trinidad

 

LONELY GOODBYE

for those who, wherever, have to die lonely

Chilly the room
the white walls

audible only
the echo of loneliness.

Not a tender word anymore
no warm embrace

just the time,
a leaking tap,
ticking.

None knocking at the door
nobody you expect,
no one, except death.

 

HOPE

Since many months no rain
they suffer
but still they are green

because without hope
neither they can live

─ the trees.

GERMAIN DROOGENBROODT