WHISPERS (कानेखुसीहरू) – Poem by Bozena Helena Mazur-Nowak / Translated into Nepali Language by Pradeep Siwa

Poem by Bozena Helena Mazur-Nowak
 
 
WHISPERS
 
The shadows softly crawl up the walls
The silence reverberates in my ears
Waking dreams are jostling me
They whisper spells
 
Night, my friend
Only you understand me
And soothes my heart
Before dawn tears it apart again
 
 
 
कानेखुसीहरू
 
छाँयाहरु सुस्तरी घिस्रन्छन् पर्खालमाथि
शुन्याता प्रतिध्वनित हुन्छ मेरा कानहरूमा
सजीव सपनाहरू झक्झकाई रहेछन् मलाई
उनीहरू मोहनी फुसफुसाउँछन्
 
रात, मेरो साथी
तिमीमात्र मलाई बुझ्दछौ
र मेरो हृदयलाई शीतल पार्छौ
प्रभातले तोडेर फेरि चकनाचुर पार्नु अगावै
 
Translated into Nepali Language by Pradeep Siwa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s